Είμαι Μέλος – Ψηφίζω

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Δημοκρατικού Συναγερμού, στην 8η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Κόμματος που ήσαν εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Μητρώο Μελών ενενήντα (90) μέρες πριν, δηλαδή κατά την 5η Φεβρουαρίου 2023, και έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Κόμμα για το έτος 2023.

Τα μέλη του Κόμματος μπορούν να τακτοποιήσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις στα κατά τόπους εκλογικά κέντρα, προσερχόμενα για τη ψηφοφορία, αλλά και εκ των προτέρων στα επαρχιακά γραφεία του Κόμματος ή και διαδικτυακά στην ηλεκτρονική πύλη μελών του κόμματος https://my.disy.cy/.

Σημειώνεται ότι η συνδρομή για το 2023 ανέρχεται στα €10.

Ψηφοφορία:

Η ψηφοφορία είναι προσωπική και δεν μπορεί να ασκηθεί μέσω πληρεξουσίου.